Ру Ўз O'z En

Инвесторлар учун эслатма

Давлат активларига инвестиция киртиш ва инвестиция киритишни мониторинг қилиш қуйидаги норматив ҳуқуқий хужжатлар асосида тартибга солинади:

 • Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги қонуни;
 • Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида”ги қонуни;
 • Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси;
 • Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси;
 • Ўзбекистон Респуюликаси Президентининг 03.07.2014 йилдаги ПҚ-2200-сон қарори;
 • Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.07.2017 йилдаги ПҚ-3067-сон қарори;
 • Ўзбекистон Респуюликаси Президентининг 11.10.2018 йилдаги ПФ-5552-сон фармони;
 • Ўзбекистон Респуюликаси Президентининг 14.01.2019 йилдаги ПҚ-4112-сон қарори;
 • Ўзбекистон Респуюликаси Президентининг 19.02.2019 йилдаги ПФ-5666-сон фармони;
 • Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 06.10.2014 йилдаги 279-сон қарори;
 • Ўзбекистон Респуюликаси Президентининг 27.10.2020 йилдаги ПФ-6096-сон фармони.

Инвесторнинг мажбуриятлари

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 06.10.2014 йилдаги 279-сон қарорига асосан харидор:

 • Сотувчига ҳисобот ойнинг кейинги ойининг 1-санасидан кечикмасдан, уларни тасдиқловчи тегишли ҳужжатларни илова қилган ҳолда инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятлар бажарилиши тўғрисида ойлик ахборот ва чораклик ҳисоботни тақдим этиши;
 • Давлат мулки объектининг олди-сотди шартномасида назарда тутилган фақат инвестициявий мажбуриятларни бажариш учун фойдаланиладиган пул маблағларини жамлаш учун белгиланган тартибда махсус ҳисоб рақами очиши;
 • Агар харидор жисмоний шахс бўлган тақдирда, давлат мулки объектининг олди-сотди шартномаси кучга киргандан кейин олтмиш кун мобайнида инвестициявий мажбуриятлари бажарилиши назарда тутиладиган юридик шахс ташкил этиши;
 • Инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларни давлат мулки объектининг олди-сотди шартномасида белгиланган муддатларда, миқдорларда ва турларда бажариши;
 • Балансда сақловчи билан биргаликда сотиб олинаётган давлат мулки объекти мавжудлигини тасдиқлаш ва ҳолатини текширишда ҳамда топшириш-қабул қилиш далолатномаси имзолашда иштирок этиши;
 • Шартномада белгиланган муддатда давлат мулки объектининг соҳасини сақлаши, агар бу ҳудудий танлов комиссияси қарори билан назарда тутилган бўлса;
 • Мулк ҳуқуқини тасдиқловчи давлат ордерига “тасарруф этиш ҳуқуқи билан” белгиси киритилгандан кейин қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда сотиб олинган давлат мулки объектига ҳуқуқларнинг давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминлаши шарт.
 • Инвестиция мажбуриятларининг бажарилиши инвестицияларнинг объектга келиб тушган сана, инвесторнинг балансига қабул қилинган сана бўйича ҳисобга олинади.
 • Инвестиция мажбуриятлари тўлиқ бажарилгунга қадар харидор сотилган давлат мулки объектининг, шу жумладан унинг таркибига кирадиган мол-мулки, унга бўлган мулк ҳуқуқини олиш пайтига қадар сақланишини таъминлаши шарт.
 • Объектга нисбатан мулк ҳуқуқи харидорга мажбуриятлар тўлиқ бажарилгандан сўнг ҳамда мулк ҳуқуқини тасдиқловчи давлат ордерига “тасарруф этиш ҳуқуқи билан” белгиси киритилгандан кейин ўтади.
 • Инвестиция мажбуриятларини бажарилиши тўғрисидаги хисоботларга қуйидагилар киради:
 • Тўлов топшириқномаларининг нусхалари, юк божхона декларациялари, таққослаш далолатномалари, бажарилган ишлар далолатномалари, топшириш-қабул қилиш далолатномалари, ўрнатиш далолатномалари, асбоб-ускуналарнинг фойдаланишга топширилганлиги далолатномалари, уларнинг техник ҳолатини кўрсатган ҳолда;
 • Харидор томонидан инвестиция дастури бажарилиши тўғрисида, шу жумладан ҳисобот тақдим этиш санасида уларга назарда тутилган молиявий-иқтисодий кўрсаткичларнинг бажарилиши тўғрисида ахборот;
 • Объектнинг сотишдан олдинги ҳамда инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларнинг бажарилиши тўғрисида ҳисобот тақдим этиш пайтидаги молиявий-иқтисодий аҳволи ҳақидаги маълумотлар;
 • Шартномада белгиланган ҳажмда маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқарилганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар.
 • Агар давлат мулки объектида давлат стратегия захираси моддий ресурслари, фуқаро муҳофазаси ва сафарбарлик аҳамиятига молик объектлар ва мол-мулк мавжуд бўлса, харидор шартнома асосида сақлашга масъулликка қабул қилинган фуқаро муҳофазаси ва сафарбарлик аҳамиятига молик объектлар ва мол-мулклар, давлат стратегия захираси моддий ресурслари сақланишини, шунингдек белгиланган тартибда уларга тўсиқларсиз киришни таъминлайди.
 • Харидор давлат мулки объектининг олди-сотди шартномасига мувофиқ қабул қилган инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятлар тўлиқ бажарилгунга қадар ташкил этилган корхонани тугатиш ёки банкрот қилишга қаратилган ёки йўл қўядиган хатти-ҳаракатлар қилмаслиги шарт.
 • Шунингдек, харидор томонидан мажбуриятлар тўлиқ бажарилгандан сўнг сотувчига инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларнинг бажарилиши тугалланганлиги тўғрисидаги ёзма ахбороти ҳамда шартнома шартларига мувофиқ мустақил аудиторлик ва (ёки) баҳоловчи ташкилот ҳисоботлари тақдим этилиши лозим.

Олди-сотди шартномасига мувофиқ мажбуриятларни бажариш

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 06.10.2014 йилдаги 279-сон қарорига асосан харидор томонидан инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятлар давлат мулки объектининг олди-сотди шартномасига мувофиқ қабул қилинади ва қуйидаги йўллар билан амалга оширилади:

 • Ўтказилган пул маблағлари ва харидорнинг фаолиятидан олинган фойдани, шу жумладан, унинг улушига ҳисобланган дивидендларни қайта инвестициялаш;
 • Ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш учун хом ашё ва материаллар, асбоб-ускуналар, эҳтиёт қисмлар ва бутловчи буюмлар етказиб бериш;
 • Таъмирлаш ва қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;
 • Ишлаб чиқаришни реконструкция қилиш;
 • Инвестициялаш объектининг Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети олдидаги қарзларини, кредитлар ва бошқа мажбуриятларини тўлиқ ёки қисман тўлаш;
 • Маҳсулотлар, ишлар ва хизматларнинг муайян турини ишлаб чиқаришни ўзлаштириш;
 • Ноу-хауни, интеллектуал мулкнинг бошқа турларини жорий этиш;
 • Кадрлар тайёрлаш ва уларни қайта тайёрлашга харажат қилиш;
 • Фаолият соҳасини сақлаб қолиш;
 • Конун ҳужжатларига зид бўлмаган бошқа шакллар.

Давлат мулки объектига нисбатан харидорнинг инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятлари уларни бажариш муддатларига эга бўлиши керак. Инвестиция мажбуриятлари қонун ҳужжатларига мувофиқ аниқланадиган қиймат баҳосига ҳам эга бўлиши керак.

Инвестиция мажбуриятларини корхонанинг бухгалтерия хисобида акс эттирилиши

 • Қонунчилик талаблари ва олди сотди шартномаларига мувофиқ харидор томонидан инвестиция мажбуриятлари бажарилади, бунда барча турдаги инвестиция мажбуриятлари корхонанинг бухгалтерия ҳисобида ўз аксини топади.
 • Инвестиция мажбуриятларининг бажарилиши инвестициялаш корхонасига инвестициялар келиб тушган ва Харидорнинг балансида ҳисобга олинган сана бўйича ҳисобга олинади.
 • Инвестор томонидан инвестиция мажбурияти сифати ўз мулклари (қурилиш материаллари, асосий воситалар, бутловчи қисмлар, жиҳозлар ва бошқа турдаги қийматликлар) киритилган тақдирда уларни бухгалтерия балансида акс эттириш корхонанинг “Устав фонди”ни ошириш орқали амалга оширилади.

Корхонанинг ўзгартириш киритилган (оширилган) Устави тегишли давлат органи томонидан қайта рўйхатдан ўтказилади.

Инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларнинг бажарилишини қабул қилиш тартиби

Харидор томонидан инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларнинг бажарилишини қабул қилиш шартномада назарда тутилган даврийликка мувофиқ амалга оширилади.

Биринчи қадам. Инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларнинг бажарилишини қабул қилиш сотувчи томонидан харидорнинг инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларнинг бажарилиши тўғрисидаги ёзма ахбороти асосида амалга оширилади, бунда инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларнинг тўлиқ ҳажмда бажарилганлигини қабул қилиш харидорнинг кўрсатиб ўтилган инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларнинг бажарилиши тугалланганлиги тўғрисидаги ёзма ахбороти ҳамда шартнома шартларига мувофиқ мустақил аудиторлик ва (ёки) баҳоловчи ташкилот ҳисоботи олинган кундан бошлаб бир ой ойдан ошмайдиган муддатда амалга оширилади.

Иккинчи қадам. Инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларнинг бажарилишини қабул қилишни ташкил этиш мақсадида сотувчи инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларнинг бажарилишини қабул қилиш бўйича комиссия ташкил қилади.

Маълумот тариқасида. Комиссия таркибига қуйидагилар киради: сотувчининг вакили, шартнома қатнашчисининг ва манфаатдор томоннинг (агар шундай томон мавжуд бўлса) вакили, тегишли маҳаллий давлат ҳокимияти органининг вакили, инвестициялаш объектининг вакили, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги ҳудудий бўлинмаларининг вакили, Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг вакили (шартномада табиатни муҳофаза қилиш тадбирларини амалга ошириш бўйича мажбуриятлар мавжуд бўлган тақдирда), ҳудудий қурилиш соҳасида ҳудудий назорати инспекциясининг вакили (таъмирлаш ва қурилиш-монтаж, ишлаб чиқаришни реконструкция қилиш ишларини амалга ошириш тарзида инвестиция киритилган тақдирда), зарурият бўлганда, келишув бўйича, давлат органлари, банклар, хўжалик бошқаруви тармоқ органларининг ходимлари ва бошқа мутахассислар

Эслатма. Сотувчи Комиссия билан келишган ҳолда харидор томонидан инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларнинг бажарилиши тўғрисида тақдим этилган ҳужжатларни экспертизадан ўтказиш учун шартнома асосида мустақил экспертни (баҳоловчи, аудиторлик, молиявий, консалтинг ташкилотини) жалб этиши мумкин.

Учинчи қадам. Комиссия ўз ишлари натижалари бўйича инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларни бажарилган ёки бажарилмаган деб эътироф этиш тўғрисида асосланган қарор қабул қилади.

 

Харидорнинг (инвесторнинг) шартнома шартларини бузганлиги (бажармаганлиги) учун жавобгарлиги

Харидор томонидан шартнома шартлари бажарилмаган тақдирда сотувчи:

 • Харидорга сотиб олиш тўловларини киритиш муддатларининг йўл қўйилган бузилишлари мавжудлиги ва (ёки) шартномада тегишли ахборот тақдим этиш назарда тутилган муддатларда инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларни бажариш тўғрисида ёзма талабнома (билдиришнома) жўнатади;
 • Сотиб олиш тўловларини киритишнинг ҳар бир ўтказиб юборилган куни учун шартномага мувофиқ пеня ҳисоблаб ёзади;
 • Шартнома шартларига мувофиқ харидордан жарима ушлаб қолади;
 • Агар харидор томонидан шартномада назарда тутилган муддат ўтгандан кейин уч ой мобайнида сотиб олиш тўловлари ва (ёки) инвестициявий ва ижтимоий мажбуриятларнинг навбатдаги қисми шартномада назарда тутилган ҳажмда киритилмаган бўлса, белгиланган тартибда шартномани бекор қилиш ташаббуси билан чиқади.

Жаримани қўллаш миқдори ва тартиби, шунингдек шартномани бекор қилиш шартлари шартномада кўрсатилади.

"Нол" сотиб олиш қийматида сотилган давлат мулки об'ектини (кейинги о'ринларда об'ект деб юритилади) сотиш бо'йича танлов э'лонлари оммавий ахборот воситаларида танлов о'тказилишидан камида 2 ой олдин э'лон қилинади.

 Об'ектларни сотиш Вазирлар Маҳкамасининг 26.08.2003 йилдаги 368-сонли қарори билан тасдиқланган Низомга биноан ҳудудий тендер комиссиясининг қарори (Чет эллик инвесторларга давлат мулкини сотиш бо'йича тендер савдолари бо'йича давлат комиссияси томонидан сотиладиган об'ектлар бундан мустасно) асосида амалга оширилади.

 Танловда о'з хоҳиш-истакларини билдирган барча жисмоний ва юридик шахслар, шу жумладан О'збекистон Республикасининг норезидентлари иштирок этишлари мумкин.

 Тендерда қатнашиш учун инвестор оммавий ахборот воситаларида олдиндан э'лон қилинган тендер о'тказиладиган кундан уч кундан кечиктирмай, тендер таклифини муҳрланган конвертда ко'риб чиқиш учун ҳудудий тендер комиссиясига тақдим этади.

 Тендер таклифида бизнес-режа, инвестиция дастури (лойиҳаси), уни амалга ошириш муддати, жиҳозларни этказиб бериш (агар у тақдим этилса), унинг технологик параметрлари, маҳсулотнинг режалаштирилган ассортименти ва унинг рақобатбардошлиги, хомашё, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш бо'йича чора-тадбирлар, мавжуд ускуналардан фойдаланиш ко'рсатилган ва ишлаб чиқариш майдонлари, кутилаётган иқтисодий самара, шунингдек инвесторнинг сотиш об'ектини молиявий-иқтисодий сог'ломлаштириш ёки унинг ҳудудидан иқтисодий фойдаланишни тиклаш бо'йича бошқа мажбуриятлари ва режалари.

 Хорижий инвесторларнинг илтимосига биноан хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарни ташкил этиш учун маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг балансидаги кам ликвидли об'ектлар "нол" сотиб олиш қийматида, инвестиция мажбуриятлари бо'йича инвестор билан то'г'ридан-то'г'ри шартномалар тузиш орқали, "тендер" нархида сотилади.

ЛЬГОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
В СООТВЕТСТВИИ С РАЗЛИЧНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ
В СООТВЕТСТВИИ С НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ:

Имущество, вносимое в качестве инвестиционных обязательств согласно договору, заключенному между инвестором и уполномоченным государственным органом по управлению государственным имуществом не рассматривается в качестве дохода налогоплательщика (ст. 129, 355).

Освобождаются от налога на добавленную стоимость:

если иное не предусмотрено статьей 212 данного Кодекса, оборот по реализации имущества, передаваемого в качестве инвестиционных обязательств согласно договору, заключенному между инвестором и уполномоченным государственным органом по управлению государственным имуществом (ст.208);

импорт имущества, ввозимого в качестве инвестиционных обязательств согласно договору, заключенному между инвестором и уполномоченным государственным органом по управлению государственным имуществом, а также сырья, материалов и заготовок для использования в собственном производстве, ввозимых предприятиями с иностранными инвестициями, специализирующимися на производстве детской обуви (ст. 211).

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О таможенном тарифе»:

От обложения таможенной пошлиной освобождаются:

имущество, ввозимое иностранными инвесторами и предприятиями с иностранными инвестициями с долей иностранных инвестиций в уставном фонде не менее тридцати трех процентов в Республику Узбекистан для собственных производственных нужд;

имущество, ввозимое для личных нужд иностранных инвесторов и граждан иностранных государств, находящихся в Республике Узбекистан в соответствии с заключенными с иностранными инвесторами трудовыми договорами;

товары, ввозимые иностранными юридическими лицами, осуществившими прямые инвестиции в экономику Республики Узбекистан на общую сумму более пятидесяти млн. долларов США, при условии, что ввозимые товары являются продукцией их собственного производства;

товары, работы и услуги, предназначенные для проведения работ по соглашению о разделе продукции и ввозимые в Республику Узбекистан в соответствии с проектной документацией иностранным инвестором или иными лицами, участвующими в выполнении работ по соглашению о разделе продукции, а также вывозимая инвестором продукция, принадлежащая ему в соответствии с соглашением о разделе продукции (ст. 33).

При осуществлении внешнеторговой политики Республики Узбекистан в пределах ее таможенной территории допускается предоставление тарифных льгот в виде возврата ранее уплаченной пошлины, снижения ставки пошлины и освобождения в исключительных случаях от пошлины в отношении товаровввозимых в качестве вклада в уставные фонды предприятий с иностранными инвестициями и иностранных предприятий, а также вывозимых этими предприятиями отдельных видов товаров собственного производства в случаях, предусмотренных соглашениями о разделе продукции, в соответствии с законодательством (ст. 35).

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 04.03.2015 г. № 4707:

льготы по таможенным платежам, предусмотренные законодательством по ввозимому технологическому оборудованию, применяются в отношении технологического оборудования , год выпуска которого не превышает 3 лет на момент ввоза на таможенную территорию Республики Узбекистан.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 10.04.2012 г. № УП-4434:

вновь создаваемые предприятия с иностранными инвестициями, в которых вклад иностранного инвестора в денежной форме составляет не менее 5 млн. долларов США, при изменении налогового законодательства вправе применять в течение 10 лет с момента их государственной регистрации нормы и положения по уплате налогов, социальных платежей, а также обязательных отчислений таких как в Республиканский дорожный фонд и Фонд реконструкции образовательных и медицинских учреждений, действовавшие на дату их государственной регистрации;

в рамках инвестиционных проектов стоимостью свыше 50 млн. долларов США и долей иностранного инвестора не менее 50 процентов строительство необходимых внешних инженерно-коммуникационных сетей осуществляется за счет бюджетных средств и других внутренних источников финансирования;

категорически запрещено установление государственными органами и коммерческими банками дополнительных требований и ограничений, связанных с деятельностью иностранных инвесторов;

по заявкам иностранных инвесторов для создания предприятий с иностранными инвестициями низколиквидные объекты, находящиеся на балансе органов государственной власти на местах, реализуются по «нулевой» выкупной стоимости, без проведения конкурса путем заключения прямых договоров с инвестором под инвестиционные обязательства;

упрощение визового режима для работников иностранных компаний участвующих реализации инвестпроектов (оформление въездных и многократных виз сроком на 12 месяцев);

упрощения доступа к экономической информации, необходимой для реализации инвестиционной деятельности, включая сведения о Государственном бюджете и его исполнении, денежно-кредитной политике, показателях внешней торговли и другой информациии.

Перечень отраслей, сфер экономики и територии на которые распространяются представлен ниже.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 20.07.2007 г. № 672:

при реализации государственных активов с инвестиционными обязательствами, вносимые инвестором инвестиции в виде денежных средств в свободно конвертируемой валюте зачисляются на отдельный счет предприятия и не подлежат обязательной продаже.

При этом, вносимые в качестве инвестиционных обязательств средства и имущество не подлежат обложению налогами на прибыль, на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры и на добавленную стоимость, а также в течение инвестиционного периода, в соответствии с заключаемым договором купли-продажи, взысканию в принудительном порядке в счет погашения ранее образовавшейся задолженности предприятия.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 03.07.2014 г. № ПП-2200:

в случае оплаты инвестором выкупных платежей в течение одного месяца со дня заключения договора купли-продажи государственных активов ему предоставляется скидка от суммы выкупных платежей в размере годовой ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан на дату заключения договора купли-продажи;

срок оплаты выкупных платежей, за исключением суммы первоначального платежа, по государственным активам устанавливается продавцомдо 2 лет со дня вступления в силу договора купли-продажи, если иное не установлено решениями Правительства или Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества иностранным инвесторам.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 06.10.2014 г. № 279:

по низкорентабельным, убыточным, экономически несостоятельным предприятиям, реализованным инвесторам по нулевой выкупной стоимости под инвестиционные обязательства, производится списание безнадежной задолженности прошлых лет по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, включая начисленные по ним пени и штрафы;

собственник - юридическое или физическое лицо по приобретенному по нулевой выкупной стоимости государственному низкорентабельному, убыточному, экономически  несостоятельному предприятию (его имуществу) или низколиквидному объекту не облагается соответственно налогом на прибыль и налогом на доход с физических лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента Республики Узбекистан
от 11.04.2005 г. № УП-3594

 «ПЕРЕЧЕНЬ

отраслей экономики, на которые распространяются льготы, предоставляемые для прямых частных иностранных инвестиций

1. Изделия радиоэлектронной промышленности и производство комплектующих к компьютерной и вычислительной технике.

2. Легкая промышленность:

производство готовых хлопчатобумажных, шерстяных и смесовых тканей, а также трикотажного полотна;

производство готовой швейной, трикотажной, чулочно-носочной продукции и текстильной галантереи;

производство натуральных кож, кожевенно-галантерейная промышленность, обувная промышленность.

3. Шелковая промышленность:

производство шелковых тканей и готовых изделий из шелка.

4. Промышленность строительных материалов:

производство новых видов строительных материалов, указанных в приложении № 1а к Указу Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2005 года № УП–3586.

5. Промышленное производство мяса птицы и яиц.

6. Пищевая промышленность:

производство готовой промышленно-переработанной пищевой продукции из местного сырья (за исключением алкогольных, безалкогольных напитков и табачных изделий).

7. Мясо-молочная промышленность:

производство готовых видов мясной и молочной продукции, сыра и животного масла, а также продукции переработки внутренностей животных.

8. Переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов

9. Химическая промышленность.

10. Нефтехимическая промышленность.

11. Медицинская промышленность, а также производство лекарственных препаратов для ветеринарии.

12. Производство упаковочных материалов.

13. Строительство электростанций на базе альтернативных источников энергии.

14. Угольная промышленность:

обогащение угля;

производство угольных брикетов;

сланцевая промышленность.

15. Производство электроферросплавов и метизов производственного назначения.

16. Машиностроение и металлообработка:

машиностроение

тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;

строительное, дорожное и коммунальное машиностроение;

машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов.

17. Станкостроительная и инструментальная промышленность.

18. Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность.

19. Микробиологическая промышленность.

20. Производство игрушек».

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Президента Республики Узбекистан

от 10 апреля 2012 года № УП–4434

ПЕРЕЧЕНЬ

основных гарантий, льгот и преференций, установленных для иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями

I. Гарантии, льготы и преференции по обеспечению благоприятных условий для иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями

1. Государство гарантирует и защищает все права иностранных инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Республики Узбекистан.

Иностранным инвесторам и иностранным инвестициям предоставляется справедливый и равноправный режим, полная и постоянная их защита и безопасность. Такой режим не может быть менее благоприятным, чем режим, определенный в международных договорах Республики Узбекистан.

Правовой режим для иностранных инвестиций не может быть менее благоприятным, чем соответствующий режим для инвестиций, осуществляемых юридическими и физическими лицами Республики Узбекистан (Закон Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях», статья 9).

2. Акты законодательства, в том числе ведомственные нормативные акты, а также судебные решения, затрагивающие каким-либо образом интересы иностранных инвесторов, должны быть им доступны, а в случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, — опубликованы.

Органы государственного управления и органы государственной власти на местах обязаны предоставлять по запросам иностранных инвесторов интересующую их информацию в порядке, предусмотренном законодательством (Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов», ст. 9).

3. Акты законодательства, в том числе ведомственные нормативные акты, не имеют обратной силы в случаях, если их исполнение наносит ущерб иностранному инвестору или иностранным инвестициям.

В случае если последующее законодательство Республики Узбекистан ухудшает условия инвестирования, то к иностранным инвесторам в течение десяти лет с момента инвестирования применяется законодательство, действовавшее на дату инвестирования. Иностранный инвестор имеет право по своему усмотрению применять те положения нового законодательства, которые улучшают условия его инвестирования (Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов», ст. 3).

4. В случае принятия органами государственного управления или органами государственной власти на местах нормативных актов, ущемляющих права иностранных инвесторов, а также в случаях незаконного их вмешательства в хозяйственную деятельность иностранных инвесторов, причиненные убытки возмещаются этими органами в судебном порядке (Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов», ст. 11).

5. В случае какого-либо несоответствия между положениями Законов Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях». «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» и другими актами законодательства или международными договорами Республики Узбекистан преимущественную силу имеют положения, наиболее благоприятные для иностранных инвесторов (Законы Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях», ст. 22 и «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов», ст. 12).

6. Иностранные инвестиции и иные активы иностранных инвесторов в Республике Узбекистан не подлежат национализации.

Иностранные инвестиции и иные активы иностранных инвесторов не подлежат реквизиции, за исключением случаев стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии (Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов», ст. 5).

7. Доходы иностранного инвестора, полученные в Республике Узбекистан, могут быть реинвестированы на территории Республики Узбекистан или использованы любым иным способом по усмотрению иностранного инвестора.

Предприятия с иностранными инвестициями в соответствии с законодательством имеют право:

открывать, использовать и распоряжаться счетами в любой валюте, в любом банке на территории Республики Узбекистан, а также за ее пределами;

получать и возвращать ссуды в иностранной валюте (Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов», ст. 6).

8. Иностранным инвесторам гарантируется свободный перевод денежных средств в иностранной валюте в Республику Узбекистан и из нее без каких-либо ограничений при условии уплаты ими налогов и других обязательных платежей в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан (Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов», ст. 7).

9. Предприятия с иностранными инвестициями самостоятельно осуществляют экспортно-импортные операции с соблюдением требований законодательства Республики Узбекистан. Экспорт продукции собственного производства не подлежит лицензированию и квотированию.

Предприятия с иностранными инвестициями вправе без лицензии импортировать продукцию для собственных производственных нужд в соответствии с законодательством Республики Узбекистан (Закон Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях», ст. 12).

10. Иностранные инвесторы и предприятия с иностранными инвестициями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан имеют право, на свободное заключение трудовых договоров с гражданами любого иностранного государства и лицами без гражданства, проживающими за пределами Республики Узбекистан, с целью осуществления инвестиционной деятельности. Такие лица имеют право въезжать и оставаться на территории Республики Узбекистан на весь период действия трудового договора с получением соответствующих многоразовых виз.

Вопросы оплаты труда, предоставления отпусков, пенсионного обеспечения иностранных работников должны решаться в трудовых договорах с каждым из них. Заработная плата этих работников и иные доходы, полученные законным путем, могут переводиться ими в другие государства без каких-либо ограничений после уплаты установленных законом налогов и обязательных платежей (Закон Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях», ст. 14).

11. Законодательством, наряду с общими гарантиями и мерами зашиты иностранных инвесторов, могут быть предоставлены дополнительные гарантии и меры защиты, в том числе обеспечивающие безусловное выполнение партнерами своих обязательств перед иностранными инвесторами.

Дополнительные гарантии и меры защиты могут предоставляться иностранным инвесторам в каждом конкретном случае при инвестировании:

в приоритетные отрасли, обеспечивающие устойчивый экономический рост, прогрессивные структурные изменения экономики страны;

в приоритетные проекты, обеспечивающие укрепление и расширение экспортного потенциала республики, ее интеграцию в мирохозяйственные связи;

в проекты в сфере малого предпринимательства, реализация которых направлена на переработку сырья и материалов, производство потребительских товаров и услуг, обеспечение занятости населения (Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов», ст. 4).

12. Для производственных предприятий с иностранными инвестициями, экспортирующих продукцию собственного производства за свободно конвертируемую валюту, установлены следующие дополнительные льготы и преференции:

отменены экспортные таможенные пошлины на продукцию собственного производства;

предоставлено право экспортировать собственную продукцию без предоплаты и открытия аккредитива, при наличии гарантий уполномоченных банков, обслуживающих покупателей, и соблюдении сроков поступления валютной выручки, предусмотренных действующим законодательством;

разрешено открывать за рубежом торговые дома и представительства для маркетинговых исследований внешних рынков и рекламирования производимой продукции с поставкой для них товаров на условиях консигнации;

отменена регистрация в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан экспортных контрактов на поставку продукции собственного производства (кроме экспорта лицензируемых товаров), сохранив действующий порядок их учета в уполномоченных банках и таможенных органах;

определено, что предприятия самостоятельно формируют на договорной основе контрактные цены на экспортируемую продукцию собственного производства (Указ Президента Республики Узбекистан от 26.08.1997 г. № УП–1831 «О дополнительных мерах по стимулированию экспорта продукции, производимой предприятиями с иностранными инвестициями».

II. Налоговые и таможенные льготы для иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями

1. Предприятия приоритетных отраслей экономики, привлекающие прямые частные иностранные инвестиции, с 1 июля 2005 года освобождаются от уплаты налога на прибыль юридических лиц, налога на имущество, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд.

Указанные налоговые льготы предоставляются при объеме прямых частных иностранных инвестиций:

от 300 тыс. долларов США до 3 млн долларов США — сроком на 3 года;

свыше 3 млн долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 5 лет;

свыше 10 млн долларов США — сроком на 7 лет.

При ухудшении условий инвестирования последующим законодательством указанные льготы действуют в течение всего срока, на который они предоставлены (Указ Президента Республики Узбекистан от 11.04.2005 г. № УП–3594 «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных иностранных инвестиций»).

2. От обязательной продажи выручки в иностранной валюте освобождаются сроком на 5 лет с момента регистрации предприятия с иностранными инвестициями, специализирующиеся на производстве товаров народного потребления, у которых доля иностранного капитала в уставном фонде превышает 50 процентов. Данные предприятия считаются специализирующимися на производстве товаров народного потребления, если доля собственного производства этих товаров составляет более 60 процентов от общего объема выручки от хозяйственной деятельности (постановление Кабинета Министров от 29.06.2000 г. № 245 «О мерах по дальнейшему развитию и укреплению внебиржевого валютного рынка»).

3. Иностранные компании, осуществляющие поисковые и разведочные работы на нефть и газ, а также привлекаемые ими иностранные подрядные и субподрядные организации освобождаются от уплаты:

всех видов налогов и обязательных отчислений во внебюджетные фонды на период проведения геологоразведочных работ;

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) при импорте оборудования, материально-технических ресурсов и услуг, необходимых для проведения поисковых, разведочных и других сопутствующих работ (Указ Президента Республики Узбекистан от 28.04.2000 г. № УП–2598 «О мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в разведку и добычу нефти и газа», п.4).

4. Совместные предприятия по добыче нефти и газа, образуемые с участием иностранных компаний, осуществлявших поисковые и разведочные работы на нефть и газ, освобождаются от уплаты налога на прибыль сроком на 7 лет с начала добычи нефти или газа. (Указ Президента Республики Узбекистан от 28.04.2000 г. № УП–2598 «О мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в разведку и добычу нефти и газа», п. 7).

5. От обложения таможенной пошлиной освобождаются:

имущество, ввозимое в Республику Узбекистан предприятиями с иностранными инвестициями с долей иностранных инвестиций в уставном фонде не менее тридцати трех процентов для собственных производственных нужд, в течение двух лет с момента их государственной регистрации;

имущество, ввозимое для личных нужд иностранных инвесторов и граждан иностранных государств, находящихся в Республике Узбекистан в соответствии с заключенными с иностранными инвесторами трудовыми договорами;

товары, ввозимые иностранными юридическими лицами, осуществившими прямые инвестиции в экономику Республики Узбекистан на общую сумму более пятидесяти млн. долларов США, при условии, что ввозимые товары являются продукцией их собственного производства;

технологическое оборудование, ввозимое на территорию Республики Узбекистан, по перечню, утверждаемому в соответствии с законодательством, а также комплектующие изделия и запасные части, при условии, если их поставка предусмотрена условиями контракта на поставку технологического оборудования (Закон Республики Узбекистан «О таможенном тарифе», ст. 33)

6. Предприятия с иностранными инвестициями, наряду с налоговыми и таможенными льготами и стимулами, предназначающимися для них, пользуются также всеми видами налоговых и таможенных льгот, предусмотренных для юридических лиц Республики Узбекистан, в частности, при производстве экспортоориентированной и импортозамещающей продукции, производстве товаров народного потребления повышенного спроса, экспорте товаров (работ, услуг), импорте технологического оборудования, передаче имущества в качестве инвестиционных обязательств и т. д.

Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech